Flora :: Тителски брег ::

© 2016 JP "Titelski breg" Titel - Tel. 021/2962177, 021/2962178

 Latinica  Ћирилица


POSETITE INTERNET
PREZENTACIJU SRP


 


 

Prirodne vrednosti
Kulturne vrednosti
Turistička ponuda
Opština Titel
Galerija
Zanimljivosti
Arhiva
Kontakt

Magazin Ravnica
Internet magazin Ravnica
www.ravnica.info

Opština Titel
Zvanična Internet prezentacija
www.opstinatitel.rs

STŠ "Mileva Marić"
Srednja tehnička škola
www.stsmmarictitel.edu.rs

TOV
Turistička organizacija Vojvodine
www.vojvodinaonline.com

Titelski breg
galerija slika

Bogatstvo i raznovrsnost flore Titelskog brega

Floru Titelskog brega proučavali su brojni botaničari. Prvi pisani podaci postoje u radu Zorkóczy-a (1896), a zatim Prodán-a (1916). Prvo kompleksno sagledavanje flore Titelskog platoa daje Stanojev (1983) u svom magistarskom radu „Florističke odlike Titelskog brega“. Od tada do danas objavljeno je više radova, a rezultati do kojih su istraživači došli pokazuju da je flora Titelskog brega bogatija no što se mislilo. Prema podacima do kojih su došli botaničari tokom svojih istraživanja na Titelskom bregu u protekla dva veka, flora Titelskog platoa obuhvata oko 630 biljnih vrsta.

 

Vršni, zaravnjeni deo platoa je već vekovima pristupačan čoveku i pogodan za obradu, te je pod kulturama. Zbog toga su samo na blažim ili strmijim padinama i lesnim odsecima očuvane biljne zajednice karakteristične za Titelski breg. Prostorom u celini dominira stepa reliktnog karaktera. Najznačajnije tipično stepske vrste su: babaluška (Sternbergia colchiciflora), koja je važna kao postglacijalni relikt, relikt kserotermnog doba – boreala i nalazi se na Crvenoj listi flore Srbije, tu je i patuljasta perunika (Iris pumila), gorocvet (Adonis vernalis), Valdštajnov luk (Allium rotundum subsp. Waldsteinii),

 

kao i kritički ugroženi taksoni tamnoljubičasti luk (Allium atroviolaceum) i prutasti osak (Sysimbrium polymorphum). Posebnu specifičnost biljnog sveta Titelskog brega predstavlja zajednica češljaste pirevine i metlice. Opisana je u Mađarskoj na lesu gde je takođe veoma retka, s obzirom na svoj polupustinjski karakter. Treba istaći i to da na Titelskom bregu raste oko 40 biljnih vrsti (lekovito bilje) koje su obuhvaćene Naredbom o kontroli korišćenja i prometa divljih biljnih i životinjskih vrsta ( Službeni Glasnik RS, br.17/99).

 

 Prodán na Titelskom bregu početkom prošlog veka konstatuje izuzetno retku vrstu Alyssum linifolium. Taj njegov podatak je predstavljao jedini nalaz taksona u našoj zemlji ali u proteklih pola veka ni jednom nije potvrđen na ovoj lokaciji, pa se predpostavlja da je ova vrsta iščezla iz ne samo Titelskog brega nego i iz flore naše zemlje. Pored ove vrste posebno su važne one koje su nekad rasle na Titelskom bregu, a imaju međunarodni značaj za očuvanje biodiverziteta (Ophrys sphegodes, Orchis ustulata), zatim relikt boreala (Scabiosa ucranica), panonski subendem (Melampyrum barbatum)... Titelski breg još nije dovoljno proučen ni floristički ni vegetacijski, te se možemo nadati da se navedene vrste još mogu zateći na nepristupačnim mestima Titelskog brega.

Šibljaci po surducima i padinama Brega predstavljaju ostatke ranije rasprostranjene šumske vegetacije. Posebnu pažnju zaslužuju fragmenti kserotermnih šuma hrasta medunca na jednom ograničenom lokalitetu istočnog dela Titelskog brega. Postoji i mala očuvana oaza hrastovih šuma na severno-istočnim i istočnim padinama koje odlikuje specifična mezoklima. Blizina Tise povećava količinu vlage i pogoduje pojavom paprati. Na nekoliko mikrostaništa konstatovana je i vrsta lišajeva Tortulavelenovskyi Schiffner, za ovaj nalaz naučnici kažu da je jedan od ukupno tri nalazišta ove vrste u Evropi.

 Na osnovu vrednovanja značajnih botaničkih područja u Srbiji, a prema kriterijumima za IPA (Important Plant Areas), florističke i ekosistemske odlike staništa poslužile su kao osnov za uključenje Titelskog brega u nacionalno IPA područje centralne i istočne Evrope.Izvori:
Studija zaštite: Specijalni rezervat prirode „Titelski breg“, Predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićeno područje I kategorije, Zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, 2011
Fotografije: B.Butorac, V.Stojšić, N.Kovačev, V. Habijan-Mikeš

 

 

 


Klikom na link "Dodajte svoj komentar" dobićete formular 
putem kojeg možete napisati svoje utiske o ovoj prezentaciji.

Dodajte svoj komentar

javne nabavke

JAVNI UVID U

plan upravljanja uvid

 

 


Najnovije na sajtu:

Mali paleontolozi
Otvorena izložba fotografija „Pejzaži Titelskog brega“
Izložba fotografija „Pejzaži Titelskog brega“
Foto konkurs na temu „Pejzaži Titelskog brega“
Terenska nastava na Titelskom bregu
Noć muzeja u Titelu
BID-ovci prvi put na Titelskom bregu
Potraga za blagom Titelskog brega na Noći biologije
Obeležavanje Dana planete zemlje
OBAVEŠTENJE


© 2016 JP "Titelski breg" Titel - Tel. 021/2962177, 021/2962178
Design&Hosting - Studio RAVNICA NET - Kontakt: 0603988195 Eng Lat Ћир