Značajni objekti u Titelu :: Тителски брег ::

© 2016 JP "Titelski breg" Titel - Tel. 021/2962177, 021/2962178

 Latinica  Ћирилица


POSETITE INTERNET
PREZENTACIJU SRP


 


 

Prirodne vrednosti
Kulturne vrednosti
Turistička ponuda
Opština Titel
Galerija
Zanimljivosti
Arhiva
Kontakt

Magazin Ravnica
Internet magazin Ravnica
www.ravnica.info

Opština Titel
Zvanična Internet prezentacija
www.opstinatitel.rs

STŠ "Mileva Marić"
Srednja tehnička škola
www.stsmmarictitel.edu.rs

TOV
Turistička organizacija Vojvodine
www.vojvodinaonline.com

Titelski breg
galerija slika

Značajni objekti u Titelu

Prostor gde se može osetiti duh starih vremena i urbana kultura istih svakako je sam centar naselja Titel. Tu je sačuvana stara regulacija sa nizovima javnih, sakralnih i stambenih objekata značajnih za razvoj Titela. Objekti pored lokalnog imaju i širi značaj za arhitekturu, posebno vojnograničarsku, kao retka vrsta graditeljstva u Srbiji, Vojvodini.

 

1. Zgrada na Paradnom trgu br. 7, nekadašnja kasarna (danas hotel “Tisa“), spratna zgrada masivnih zidova, sa tremom i stupcima u prizemlju glavne fasade. Građevina je jednostavnih oblika bez ukrasa, klasičan primer vojne zgrade. U enterijeru su očuvani svodovi i stepenište u prvobitnom izgledu. Bitno je izmenjen prvobitni izgled.2. Zgrada nove opštine u Ul. Glavnoj br. 1, ugaoni objekat lučno formiran na sastavu ulica Glavne i Žarka Zrenjanina, građen 1933. godine u stilu Moderne za potrebe Poreske uprave. U enterijeru su očuvani elementi prvobitnog izgleda. Na krilu prema nasipu posle Drugog svetskog rata dozidan je deo sa ulazom

 

 3. Zgrada u Ul. Glavnoj br.2, nakadašnji arsenal za šajke, prizemni objekat pravougaone osnove, radikalno izmenjen tokom Drugog svetskog rata, ali postoje podaci o prvobitnom izgledu fasade. U sklopu objekta, na njegovom istočnom uglu nalazi se rimokatolička kapela kružne osnove sa kipom Sv. Jovana Nepomuka

 

 

 

4. Zgrada Ul. Glavna br.4 sa naglašenim drvenim ulaznim tremom u dvorištu arsenala za šajke, pravougaone osnove, na pokrenutom terenu. U zgradi su bili smešteni banka, katastar.
 

 

 


5. Hotel " Anker", objekat spratnosti P+1 pravougaone osnove, sa bočnim krilom u kome su bili bioskop, kuhinje i tehnički blok, uz sokak koji povezuje ulice Glavnu i Ribarsku. Hotel je izgrađen krajem 19. veka u stilu mirnog istoricizma, ali je tokom vremena doziđivan i prepravljan. Sadašnji izgled zgrada duguje nizu prepravki.

 

 


6. Zgrada u Ul. Glavnoj br.7, danas Srednja Škola „ Mileva Marić“ spratna zgrada, masivnih zidova od opeke, sa svodovima i lukovima i karakterističnim jednostavnim otvorima, koji su na spratu nadvišeni lukovima. Zgrada je iz vremena Vojne granice i ima skromnu dekoraciju karakterističnu za prvu polovinu HIH veka. Izvorni izgled je narušen.

 

 


7. Stambena zgrada Ul. Glavnoj br. 8, spratni objekat sa bogatom istoricističkom dekoracijom na glavnoj fasadi. Očuvan autentični izgled sprata, izmenjeno prizemlje, moguća rekonstrukcija.


 

 

 

 

 


8. Zgrada Građanske škole, u Ul. Glavnoj br. 10-12, pravougaone osnove, P+1. Obe zgrade su prvobitno imale ukras u stilu istoricizma sa preovlađujućim elementima neorenesansa. Posle Drugog svetskog rata objekat na broju 10 je zamenjen novim u čijem izgledu je poštovan ritam otvora, ali je elevacija poremećena.

 9. Zgrada u Ul. Glavnoj br. 15, nekadašnja šajkaška administracija, prizemni objekat većeg gabarita, masivnih zidova, karakterističnog strmog krova. Promenjena glavna fasada otvaranjem velikih izloga, unutrašnji prostor adaptiran kao integralni poslovni prostor za trgovinu. U dvorištu su sačuvane šupe i prateći objekti. Moguća rehabilitacija po sačuvanoj foto dokumentaciji.


10. Gradska kuća u Ul. Glavnoj br.17, sagrađena na samom početku XX veka u stilu secesije prema projektu arhitekte titeljanina Augusta Najera. Zgrada je simetrične osnove sa bočnim krilima, unutrašnjim dvorištem i frontom prema ulici. Glavna fasada ima tri rizalita- centralni i dva bočna sa međupoljima. Ukras fasade je geometrijski čvrstog sklopa. Iznad rizalita se nalaze kupole-sarkofazi pokrivene eternitom i limom. Zgrada je u lošem stanju.11. Zgrada u Ul. Glavnoj br. 20, prizemni objekat, ugaoni prema Ul. Dositejevoj, izgrađena početkom XIX veka. U studiji iz 1983. godine dat je podatak o zanimljivom primeru stražare u samom ogradnom zidu, što se izgubilo u međuvremenu. Zgrada ima dekoraciju fasade u stilu istoricizma na prelazu iz XIX u XX vek.

12. Kuća sa šupom u Ul. Glavnoj br. 27, prizemna poslovno-stambena zgrada, pravougaone osnove, sagrađena 1925. godine sa očuvanim drvenim izlogom nekadašnje mesare i prozorom u stilu Art Deco.

13. Stambena zgrada Ul. Glavnoj br. 32, izgrađena početkom XX veka u stilu secesije. U unutrašnjosti sačuvan salon sa zidnim panoima od oslikane svile, rad Dragutina Inkiostrija Medenjaka iz 1911-1912. godine (Reš. br. 1146, Beograd 12.09.1950, spomenik kulture od velikog značaja)

14. Stambena crkvena zgrada Ul. Glavna br. 40-42, prizemni objekat izdužene pravougaone osnove, sa bogatom fasadnom dekoracijom sa elementima baroka i renesansa. Zgrada je nastala krajem XIX veka. U dvorištu zgrade u bregu su ukopani lagumi. Zgrada ima ulaz sa ulice kroz ajnfort i ulaz iz porte u salu.

 

 15. Lagumi u dvorištu crkvene kuće u Ul. Glavnoj br. 40-42. ukopani u les Titelskog brega. Predstavljaju ostatke brojnih stambenih i ekonomskih objekata građenih u Titelu vekovima, pod lokalim nazivom lagumica ili zemunica. Reč je o udubljenim prostorima polukružno zasvedenog preseka u rasponu od 2-3 metra, zidovi su od lesne mase, a samo su na čeonom zidu formirani otvori.

 

 


16. Zgrada apoteke u Ul. Glavnoj br. 44. zadužbina Sokolskog društva. Objekat većeg gabarita razvijene osnove sa krilom za stanovanje. Autentični ukras i oprema u stilu secesije sačuvani u enterijeru, očuvana čak i floderovana dekoracija štokova. Izvorni izgled narušen.

17. Kuća u Ul. Glavnoj br. 56, nekadašnja beležnikova kuća, prizemni objekat izdužene osnove sa dve ajnfort kapije i nizom prozora. Očuvan autentični izgled.

18. Jevrejski žitni magacin u Ul. Glavnoj, pravougaone osnove sa karakterističnim otvorima manjih dimenzija sa lučnim završetkom i rešetkama.


19. Zgrada na mestu rodne kuće Mileve Marić-Anštajn u Ul. Glavnoj br.107 sadašnji izgled dobila je u obnovi početkom XX veka, kada je dobila fasadu sa istoricističkim ukrasom i oblogom od klinker opeke. Kuća je kompletno obnovljena u novije vreme.

 

 


20. Dužna paorska kuća sa tremom u Ul Glavnoj br. 127 u domaćinstvu porodice Đorđević. Tradicionalna podela prostora kuće. U istom dvorištu nalazi se i novija kuća istog stila kao kuća na broju 107.21. Zgrada kapetanije na Potiskom keju, pravougaoni prizemni objekat izgrađen početkom 20. veka u stilu secesije. U ukrasu dominiraju floralni elementi. Zgrada je u novije vreme gorela, ali je izvorni izgled sačuvan.

 

 

 


22. Stambena kuća porodice Najer u Ul. Knićaninovoj br. 22 sa prostranim dvorištem i kompletnom okućnicom jednog bogatog i uglednog građanskog domaćinstva. Glavna zgrada izgrađena je u mešavini istorijskih stilova sa elementima secesije i Art Deco-a.

23. Stražara u Ul. Knićaninovoj br.22, iz XVIII veka, jedini autentični sačuvani objekat ovog tipa i starine, sagrađen od opeke, kružne osnove. Lociran je u dnu parcele orjentisane prema ulici Knićaninovoj gde su prbitno bili smešteni i drugi stambeni i ekonomski objekti ( komora).


24. Žeželjev most preko Tise, građen 1956-58. godine, prvi most velikog raspona od prednapregnutog betona

25. Zgrada svilare u Ul. Armina Lajningena br. 6. Objekat je pravougaune osnove, P+2, većeg gabarita, jedinstvenog unutrašnjeg prostora sa nizom masivnih drvenih stubova u sredini. Visoki prozori su delimično zazidani pošto je u jednom periodu korišten kao zatvor.

26. Zgrada u Ul. Vuka Karadžića br. 2., nekadašnji Magistrat, podignuta je krajem XVIII ili najkasnije početkom XIX veka za potrebe civilne uprave i do danas ima javnu namenu - sada je sedište vatrogasne jedinice. Promenjen je izgled prvobitnog trema, nekad sa zabatom na stubovima dorskog reda.

 

 


27. Stambena zgrada porodice Katarivas, bogatih žitnih trgovaca, ugao ulica Dositejeve i Ribarske. Ugaoni objekat prilagođen pokrenutom terenu. Fasada obložena keramičkim pločicama. Jedan deo zgrade promenjen u odnosu na pređašnji izgled.

28. Zgrada nakadašnje Bandaške škole, sagrađena je na uzvišenju, sa severne strane Glavne ulice, kojom dominira, ima prostrano dvorište i prateće objekte, kojima se prilazi iz pravca Dositejeve ulice. Reč je o prizemnom objektu osnovom u obliku slova G, koji je izmenjene arhitekture u odnosu na prvobitno stanje. Zgrada se vezuje za rad i život vojnih muzičara, koji su činili sastavni deo redovnog šajkaškog sastava i koji su doprinosili kulturnom miljeu naselja.

29. Barutana Šajkaškog bataljona sa kraja XVIII veka. Nalazi se na dominantnom mestu na padinama Titelskog brega. Služila je kao arsenal municije. Prizemni objekat pravougaone osnove, jednostavnih oblika, zasveden svodom od opeke ( zaštićeno u okviru arheološkog lokaliteta).


Znamenita mesta:

Srpsko pravoslavno groblje sa starim vojničkim grobljem gde su sahranjeni oficiri šajkaškog bataljona, tekstovi sadrže dragocene podatke o ličnostima i istorijatu naselja. Na groblju se nalazi kapela u kojoj su bile ikone Uroša Predića, na žalost, pokradene u novije vreme. Iz perioda XIX veka izdvajaju se spomenici šajkaškog oficira Josifa Flore i njegove majke, kao i porodice Janić, titelskih prosvetara, dva lepa primera kamenorezačkog umeća zadnjih decenija XIX veka spomenika sestara Nedeljković i sl.

Rimokatoličko groblje u neposrednoj blizini pravoslavnog, takođe je vrlo staro, a oba su locirana na arheološkim lokalitetima. Najstariji datirani spomenik na titelskom groblju je iz 1721. godine. Načinjen je od kamene ploče koja je pripadala kamenom zidu srednjevekovne crkve samostana avgustinaca. Izdvajaju se lepotom i važnošću za istoriju Titela nadgrobni spomenik Armina Lajningena, graditelja nasipa kod Titela, u obliku monumentalnog obeliska i porodična grobnica porodice Najar, iz koje potiče i arhitekta Avgust Najar.


 

Komentari:

  • KADA JE ZGRADA U ULICI GLAVNA VEC U LOSEM STANJU ZASTO JE NEBO OBNOVILI???
    (Milan, 15-Nov-2014 01:32:30 PM)
 

 


Klikom na link "Dodajte svoj komentar" dobićete formular 
putem kojeg možete napisati svoje utiske o ovoj prezentaciji.

Dodajte svoj komentar

javne nabavke

JAVNI UVID U

plan upravljanja uvid

 

 


Najnovije na sajtu:

Mali paleontolozi
Otvorena izložba fotografija „Pejzaži Titelskog brega“
Izložba fotografija „Pejzaži Titelskog brega“
Foto konkurs na temu „Pejzaži Titelskog brega“
Terenska nastava na Titelskom bregu
Noć muzeja u Titelu
BID-ovci prvi put na Titelskom bregu
Potraga za blagom Titelskog brega na Noći biologije
Obeležavanje Dana planete zemlje
OBAVEŠTENJE


© 2016 JP "Titelski breg" Titel - Tel. 021/2962177, 021/2962178
Design&Hosting - Studio RAVNICA NET - Kontakt: 0603988195 Eng Lat Ћир