About Us :: Тителски брег ::

© 2012 ЈП "Тителски брег" Тител - Тел. 021/2962177, 021/2962178

Природне вредности
Културне вредности
Туристичка понуда
Oпштинa Тител
Галерија
Занимљивости
Архива
Contact

Magazin Ravnica
Internet magazin Ravnica
www.ravnica.info

Општина Тител
Званична Интернет презентација
www.opstinatitel.rs

СТШ "Милева Марић"
Средња техничка школа
www.stsmmarictitel.edu.rs

TOV
Туристичка организација Војводине
www.vojvodinaonline.com

Тителски брег
галерија слика

Јавно предузеће „Тителски брег“ Тител

Скупштина општине Тител у циљу обнове, заштите и унапређења природних и културних заштићених добара на територији општине Тител, као добара од општег интереса основала је 2009. године Јавно предузеће „Тителски брег“ .

Лесна зараван Тителски брег, као јединствени природни феномен и део који је у зони Тителског брега, стављени су под предходну заштиту у поступку проглашења истог за Специјални резерват природе од стране Владе републике Србије. Јавно предузеће „Тителски брег“ основано је као старалац истог.


Седиште ЈП „Тителски брег“ је у Тителу у улици Главна бр. 1.

Делатност Јавног предузећа је:

92522 – Заштита културних добара, природних и других знаменитости
01412 – Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина

Јавно предузеће обавља и све делатности које доприносе управљању, одржавању и коришћењу природних и културних добара, која су му поверена, неке од тих делатности су:

74402 – Остале услуге рекламе и пропаганде
92521 - Делатност музеја, галерија и збирки

Општина Тител је поверила Јавном предузећу обављање следећих послова:

  • координацију и усмеравање активности на заштити и одржавању заштићених природних и културних добара,
  • организовање обуке и савременог информационог система о заштићеним природним и културним добрима на територији општине Тител,
  • организовање и презентовање туристичких потенцијала насеља општине Тител, организовање манифестација са циљем промовисања природних, културних и туристичких потенцијала насеља општине Тител.


Органи Јавног предузећа су:


Управни одбор, као орган управљања, а чланови су:
1. дипл. инж. шум. Ђорђе Тубић, из Титела, председник Управног одбора
2. проф. др. Ружица Игић, из Новог Сада, члан УО
3. др. Сава Пончевић, из Новог Сада, члан УО
4. др. Предраг Медовић, из Новог Сада, члан УО
5. Марко Тица, економиста, из Титела, члан УО
6. представник запослених
7. представник запослених

Надзорни одбор, чланови су :
1. проф. др. Слободан Марковић, из Новог Сада, председник Надзорног одбора
2. Драган Митровић, пољ. Техничар, из Титела, члан НО
3. представник запослених

Директор, као орган пословођења дипл. инж. пољ. Стеван Гечевски

Контакти : 021/ 2962-177, 021/ 2962-178,
Mail: info@titelskibreg.com 


Програми ЈП "Тителски брег":

1. Програм формирања базе података заштићених природних добара на територији општине Тител,
2. Програм формирања базе података заштићених културних добара са територије општине Тител,
3. Програм израде туристичке презентације насеља општине,
4. Програм постављања туристичке сигнализације у насељима општине,
5. Програм организације туристичких манифестација у насељима општине Тител и учешћа на другим туристичким манифестацијама ван општине,
6. Програм учешћа у изради еколошких планова НВО на територији општине,
7. Почетак реализације Генералног пројекта уређења приобаља реке Тисе и дела Тителског брега у Тителу,
8. Програм развоја едукативног туризма у насељима општине
9. Програм развоја сеоског туризма у насељима општине,
10. Програм формирања музејске поставке културно-историјског, археолошког, етнографског и природног наслеђа општине Тител,
11. Програм израде промотивног материјала општине Тител, а за потребе учешћа на сајмовима и средствима јавног информисања.
12. Учешће у припреми израде пројеката уређења Виловачког језера као спортско-рекреативног комплекса,
13. Учешће у изради Пројекта уређења приобаља реке Тисе у Мошорину,
14. Учешће у изради Пројекта уређења приобаља реке Дунав у насељу Гардиновци,
15. Учешће у изради Пројекта уређења приобаља реке Дунав у насељу Лок (потез „Белило“).


Активности на конкретним актуелним пројектима:

1. „Главни пројекат уређења приобаља реке Тисе у Тителу“ – Припремом техничке документације и израдом Главног пројекта омогућавамо његову имплементацију кроз сопствено учешће и аплицирање на домаће и стране фондове. Овим пројектом конкурисали смо Министарству економије и регионалног развоја РС.

2. Пројекат „Археолошко наслеђе Тителског платоа - „Калварија" прикупљање досад објављиване писане и друге грађе (у земљи и иностранству), а која је везана за заштићени археолошки локалитет „Калварија – Тителски плато“, као и остала евидентирана налазишта са Тителског брега (Стубарлија, Феудвар). Након прикупљања грађе иста би се обрадила у електронској форми ради лакше манипулације будућих корисника и била стално доступна на сајту ЈП“Тителски брег“( тренутно је у изради). Овим пројектом конкурисали смо Покрајинском секретаријату за културу.

3. Пројекат „Набавка нове опреме“ – обезбеђење одговарајуће опреме у циљу квалитетне презентације културних добара и њихове заштите. Подразумева набавку комплетне опреме за видео надзор и опреме за презентацију културних добара (пројектор, платно за пројекције, лаптоп и телевизор). Овај пројекат је један од предуслова за добијање археолошких експоната ископаних на Тителском брегу, од стране Музеја Војводине, те формирање сталне музејске поставке.

4. Конкурисали смо и на спровођење јавних радова пројектом „Тителски брег“ који подразумева запошљавање 4 НКВ радника на радовима уклањања крупног и ситног отпада и коровског биља, уређење шеталишта и излетишних делова на локацијама: археолошки локалитет „Калварија“- Тителски плато и део приобаља реке Тисе у Тителу, а у трајању од 3 месеца.

5. Презентација природног и културног богатства Тителског брега у свим образовним институцијама са територије општине, а у циљу упознавања деце са богатством које их окружује. Такође јавна трибина на тему „Тителски брег“ која ће се одржати у сали ЈП „Тителски брег“, а на којој ће говорити еминентни стручњаци Завода за заштиту природе Војводине, учесници у изради Елабората „Тителски брег“.

6. Израда препознатљивог логоа Предузећа и сајта који ће садржати све информације и документа о природним и културним добрима са територије општине Тител, те туристичким потенцијалима и угоститељској понуди свих насеља општине Тител.

 

Comments:

  • odlicna prezentacija za sve koji nisu upoznati sa lepotama prirodnog i kulturnog bogatstva titelskog brega, pa sada i mi iz Skoplja dobili smo odlicne informacije i pozeleli da vidimo to cudo prirode
    (Bojana, 28-Jun-2011 09:54:55 AM)
 

 


Кликом на линк "Додајте свој коментар" добићете формулар
путем којег можете написати своје утиске о овој презентацији.

Add your comment

NEW

УРЕДБА О ПРОГЛАШЕЊУ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“
Шајкача, незобилазан део српске народне традиције
Замирише зова
Најмлађи чувари природе
Мехурићи злата вредни
ТИТЕЛ - Пројекат „Вода за живот“
Јасен
Чувари планете
Дан планете Земље
Љубичасти цветић


© 2012 ЈП "Тителски брег" Тител - Тел. 021/2962177, 021/2962178
Design&Hosting - Studio RAVNICA NET - Контакт: 0603988195 Eng Lat Ћир