Флора :: Тителски брег ::

© 2012 ЈП "Тителски брег" Тител - Тел. 021/2962177, 021/2962178

Природне вредности
Културне вредности
Туристичка понуда
Oпштинa Тител
Галерија
Занимљивости
Архива
Contact

Magazin Ravnica
Internet magazin Ravnica
www.ravnica.info

Општина Тител
Званична Интернет презентација
www.opstinatitel.rs

СТШ "Милева Марић"
Средња техничка школа
www.stsmmarictitel.edu.rs

TOV
Туристичка организација Војводине
www.vojvodinaonline.com

Тителски брег
галерија слика

Богатство и разноврсност флоре Тителског брега

Флору Тителског брега проучавали су бројни ботаничари. Први писани подаци постоје у раду Zorkóczy-a (1896), а затим Prodán-a (1916). Прво комплексно сагледавање флоре Тителског платоа даје Станојев (1983) у свом магистарском раду „Флористичке одлике Тителског брега“. Од тада до данас објављено је више радова, а резултати до којих су истраживачи дошли показују да је флора Тителског брега богатија но што се мислило. Према подацима до којих су дошли ботаничари током својих истраживања на Тителском брегу у протекла два века, флора Тителског платоа обухвата око 630 биљних врста.

 

Вршни, заравњени део платоа је већ вековима приступачан човеку и погодан за обраду, те је под културама. Због тога су само на блажим или стрмијим падинама и лесним одсецима очуване биљне заједнице карактеристичне за Тителски брег.Простором у целини доминира степа реликтног карактера. Најзначајније типично степске врсте су: бабалушка (Sternbergia colchiciflora), која је важна као постглацијални реликт, реликт ксеротермног доба – бореала и налази се на Црвеној листи флоре Србије, ту је и патуљаста перуника (Iris pumila), гороцвет (Adonis vernalis), Валдштајнов лук (Allium rotundum subsp. Waldsteinii), као и критички угрожени таксони тамнољубичасти лук (Allium atroviolaceum) и прутасти осак (Sysimbrium polymorphum). Посебну специфичност биљног света Тителског брега представља заједница чешљасте пиревине и метлице. Описана је у Мађарској на лесу где је такође веома ретка, с обзиром на свој полупустињски карактер. Треба истаћи и то да на Тителском брегу расте око 40 биљних врсти (лековито биље) које су обухваћене Наредбом о контроли коришћења и промета дивљих биљних и животињских врста ( Службени Гласник РС, бр.17/99).

 Prodán на Тителском брегу почетком прошлог века констатује изузетно ретку врсту Alyssum linifolium. Тај његов податак је представљао једини налаз таксона у нашој земљи али у протеклих пола века ни једном није потврђен на овој локацији, па се предпоставља да је ова врста ишчезла из не само Тителског брега него и из флоре наше земље. Поред ове врсте посебно су важне оне које су некад расле на Тителском брегу, а имају међународни значај за очување биодиверзитета (Ophrys sphegodes, Orchis ustulata), затим реликт бореала (Scabiosa ucranica), панонски субендем (Melampyrum barbatum)... Тителски брег још није довољно проучен ни флористички ни вегетацијски, те се можемо надати да се наведене врсте још могу затећи на неприступачним местима Тителског брега.

Шибљаци по сурдуцима и падинама Брега представљају остатке раније распрострањене шумске вегетације. Посебну пажњу заслужују фрагменти ксеротермних шума храста медунца на једном ограниченом локалитету источног дела Тителског брега. Постоји и мала очувана оаза храстових шума на северно-источним и источним падинама које одликује специфична мезоклима. Близина Тисе повећава количину влаге и погодује појавом папрати. На неколико микростаништа констатована је и врста лишајева Tortulavelenovskyi Schiffner, за овај налаз научници кажу да је један од укупно три налазишта ове врсте у Европи.

На основу вредновања значајних ботаничких подручја у Србији, а према критеријумима за IPA (Important Plant Areas), флористичке и екосистемске одлике станишта послужиле су као основ за укључење Тителског брега у национално IPA подручје централне и источне Европе.
Извори:
Студија заштите: Специјални резерват природе „Тителски брег“, Предлог за стављање под заштиту као природног добра од изузетног значаја, Завод за заштиту природе Србије, РЈ у Новом Саду, 2007.

Фотографије: Б.Буторац, В.Стојшић, Н.Ковачев, В. Хабијан-Микеш

 

 

 


Кликом на линк "Додајте свој коментар" добићете формулар
путем којег можете написати своје утиске о овој презентацији.

Add your comment

NEW

УРЕДБА О ПРОГЛАШЕЊУ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“
Шајкача, незобилазан део српске народне традиције
Замирише зова
Најмлађи чувари природе
Мехурићи злата вредни
ТИТЕЛ - Пројекат „Вода за живот“
Јасен
Чувари планете
Дан планете Земље
Љубичасти цветић


© 2012 ЈП "Тителски брег" Тител - Тел. 021/2962177, 021/2962178
Design&Hosting - Studio RAVNICA NET - Контакт: 0603988195 Eng Lat Ћир